Vai Latvijā drīzumā slēgs daudzas vidusskolas?

skolaSekojot līdzi informācijai par izglītības jomas reformām, sašutumu sabiedrībā rada ne vien tas, ka plāno pirmajā klasē sūtīt jau sešgadiekus, bet arī tas, ka tuvāko gadu laikā plānots ievērojami samazināt vidusskolu skaitu. Tam kā galvenie iemesli tiek minēti gan ekonomiskie faktori, gan kvalitātes jautājumi.

Daudzviet vidusskolās ir pārāk maz skolēnu, vidusskolu blīvums noteiktā teritorijā ir pārāk liels. Tāpat arī daudzviet ir problēmas ar kvalitātes kritēriju izpildi. Tās ir lietas, ko var lasīt pētījumos un ekspertu ziņojumos.

Vai izvēlēts pareizais ceļš situācijas risināšanai?

Skaidrs, ka ir jādomā par to, lai vidusskolas izglītība būtu jēgpilna un kvalitatīva. Tie nevar būt tikai tukši atsēdēti trīs gadi. Tad tie ir pazuduši gadi.

Tiem jauniešiem, kuriem klasiskā vidusskolas izglītība nav motivējoša, jau pēc pamatskolas jādomā par citu izglītības formu. Tās var būt profesionālās vidusskolas, vai arī e-mācības, ja ir vēlme jau ātrāk veidot patstāvīgu dzīvi.

Vidusskolas izglītība ir būtiska, ja ir skaidrs mērķis virzīties uz augstāko izglītību. Ja tā nav, tad daudz saprātīgāk ir tas, ja jau uzreiz vidusskolas izglītība ir apvienota ar konkrētu darba prasmju apgūšanu, kas ļauj būt konkurētspējīgākam darba tirgū.

Te jāatgādina, ka jauniešu bezdarbs Latvijā ir gana nopietna problēma.

Tomēr ir jāuzdod jautājums par to, vai izvēlēts pareizais risinājums — slēgt vidusskolas, apvienot tās un mainīt to statusu. Cerams, ka atbildīgās iestādes un reformu īstenotāji te būs gana atbildīgi, lai katru situāciju skatītu ne tikai no skaitļu un formālās puses, bet redzētu katrā gadījumā reālu vietu, reālus cilvēkus.

Vidusskola — būtiska personības veidošanā un pieaugšanā

Nevar noliegt, ka vidusskola ir ļoti būtisks posms katra jaunieša dzīvē, jo tas ir laiks, kad no pusaudža pārvēršas par jaunieti un pieaugušo. Tie ir gadi, kad noformējas interese par kādu nozari, rodas idejas par savu nākotnes profesiju. Tāpēc šajos gados īpaši liela nozīmē ir gan harizmātiskiem un gudriem pedagogiem, gan labam izglītības saturam, mācību metodēm, kas spētu jauniešus sagatavot reālajai dzīvei mūsdienu pasaulē un tās darba tirgū.

Tāpēc kvalitātes jautājums noteikti ir svarīgs. Prieks, ka par to domā un meklē risinājumus. Tomēr visu nevar skatīt tā plakaniski, jāredz situācija no dažādām pusēm, jo problēma jau nav tikai tajā, ka vidusskolas savā kvalitātē ir vājas, atstājot sekas uz jauniešu nākotnes iespējām. Vidusskolas izglītība ir svarīga ne tikai zināšanu un prasmju dēļ, bet arī kā personības formēšanās periods, kad ir būtiski iedot jauniešiem īstos instrumentus, ar kuriem tālāk veidot tādu dzīvi tādu, kādu viņi vēlas.

Vidusskola ir kā atspēriena punkts, lai piepildītu savas nākotnes ieceres.